Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu Tác giả: DO-H
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0004724
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 332
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083013
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 332
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích