Linh mục và ngàn năm Kitô Giáo thứ ba: Thầy dạy lời Chúa, Thừa tác viên…
Tác giả: LINH
Ký hiệu Tác giả: LIN
Dịch giả: Phêrô Nguyễn Quang Sách
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000421
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 60
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Văn hóa Sài Gòn - Nam Bộ trên Nam phong tạp chí 5
Du lịch Nepal 12
Môi trường Trung Quốc 16
Người hát sử thi cuối cùng của dòng họ Kato 27
Làng bắt cọp 33
Ghe bầu Quảng Ngãi 38
Phá án bằng kỹ thuật xét nghiệm AND 48
Văn minh miệt vườn 52
Nguy cơ tử vong ở nam giới 59
Vạn lý trường thành 74
Tranh vẽ 3D 83
Quạt Trung Hoa 86
Giải IG Nobel 2007 89
Liệu pháp hạnh phúc 100
Văn hóa tình dục 115