Lược đồ XIII hay hiến-chế mục-vụ về Hội Thánh trong thế giới ngày nay
Tác giả: Lược đồ
Ký hiệu Tác giả: LUO
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000424
Nhà Xuất bản: Tủ sách Trao Đổi
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hạnh phúc5
Mắt học trò… gương soi10
Hà Nội trong mắt người trí thức14
Khi tin tặc tấn công 1 quốc gia26
"Siêu trái đất" thứ II tồn tại sự sống29
Vườn học đa sĩ33
Đưa kinh điển đến bách tánh36
Thái Lý Phật68
Những tập tục kỳ lạ74
Người sống không có não102