Công Giáo và dân tộc - 2000/S71
Phụ đề: Đời sống Kitô hữu
Tác giả: Công Giáo và dân tộc
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2000/S71
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000467
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có