Công Giáo và dân tộc - 2009 - S175-180
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Công Giáo và dân tộc
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2009/175-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000469
Nhà Xuất bản: UBĐKCG TP.HCM
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Tình trạng: Đang mượn