Monographie de la province de Gia Định (Chuyên khảo về tỉnh Gia Định)
Tác giả: Hội -
Ký hiệu Tác giả: HOI-
DDC: 959.7 - Lịch sử Việt Nam
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0055449
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích