Đời sống nội tâm
Phụ đề: Kinh nghiệm Kitô Giáo
Tác giả: Colin Louis
Ký hiệu Tác giả: CO-L
Dịch giả: Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005536
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 318
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082803
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích