The Secret of the Heart - A theological Study of Catherine of Siena' s Teaching
Phụ đề: Kinh nghiệm tâm linh của thánh Catarina Siêna
Tác giả: Jeremiah Mary
Ký hiệu Tác giả: JE-M
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Catherine/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005605
Nhà Xuất bản: Christendom
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 210
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích