Khoa học xã hội - 2015 - S12(208)
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2015/S208
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000504
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 25
Số trang: 131
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích