Xã hội học - 2009 - S105-108
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2009/S105-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000507
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích