Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành - Quyển XII, XIII, XIV, XV - T35
Tác giả: Hán Nôm
Ký hiệu Tác giả: HAN
DDC: 242 - Chuyên đề về đạo đức và lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T35
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057853
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 689
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích