Jean. De l'exégèse à la prédication - T.1: Carême - Pâques, année A
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 226.5 - Sách phúc âm và công vụ tông đồ, Tin Mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T.1/LIR-97
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057868
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 176
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích