Jean. De l'exégèse à la prédication - T.2: Carême - Pâques, année B
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 225.6 - Giải thích và phê bình
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T.2/LIR100
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057871
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích