Các Thánh truyện - Tháng bảy - T32
Tác giả: Hán Nôm
Ký hiệu Tác giả: HAN
DDC: 242 - Chuyên đề về đạo đức và lòng sùng kính
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T32
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057891
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 289
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích