Lonergan and Spirituality (Campion Book)
Tác giả: Tad Dunne, sj
Ký hiệu Tác giả: DU-T
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057955
Nhà Xuất bản: Loyola University Press
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích