The God of Israel and the nations - Studies in Isaiah and the Psalms
Tác giả: Norbert Lohfink, sj, Erich Zenger
Ký hiệu Tác giả: LO-N
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0057959
Nhà Xuất bản: The Liturgical press
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích