Nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi
Phụ đề: Kinh nghiệm tâm linh theo thánh Maria Faustina Kowalska
Tác giả: Faustina Kowalska
Ký hiệu Tác giả: KO-F
Dịch giả: Ngọc Đính
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: faustina
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005812
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 986
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0029456
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 982
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0069063
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 1024
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích