Xã hội học 2010 - S2
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Trịnh Duy Luân
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2010-S2/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005828
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích