Khoa học xã hội - 1998 - S35-38
Phụ đề: Tạp chí khoa học xã hội
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1998/35-38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005830
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 24
Số trang: 100
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích