Thông tin khoa học xã hội - 2004 - S253-264
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Thông tin khoa học xã hội
Ký hiệu Tác giả: TTKH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2004/S253-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000515
Nhà Xuất bản: Viện thông tin khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích