La Sainte Bible commentée d'Après la Vulgate - T.4
Phụ đề: T.4: Psaumes, Proverbs, Ecclésiaste
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu Tác giả: FI-C
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T.4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0058595
Nhà Xuất bản: Librairie Letouzey et Ané
Năm Xuất bản: 1921
Khổ sách: 23
Số trang: 646
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích