Bước qua ngưỡng cửa hy vọng
Tác giả: ĐGH Gioan - Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
Dịch giả: Trần Thái Đỉnh
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2013
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005851
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0038587
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0038588
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0073690
Nhà Xuất bản: Varcare La Solia Della Speranza
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích