Đức Thánh cha Phanxicô - Cánh cửa của tôi luôn rộng mở
Tác giả: ĐTC Phanxicô
Ký hiệu Tác giả: PXCO
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005852
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0086413
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086676
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích