Guida Dell'Assemblea Cristiana - V1: Avvento Natale Epifania
Tác giả: Thierry Maertens
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Tập số: GUDE-V1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0059329
Nhà Xuất bản: Elle Di Ci - Torino-Leumann
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có