Guida Dell'Assemblea Cristiana - V9: Feste Che Prevalgono Sulla Domenica ...
Tác giả: Thierry Maertens
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Tập số: GUDE-V9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0059337
Nhà Xuất bản: Elle Di Ci - Torino-Leumann
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 20
Số trang: 221
Tình trạng: Hiện có