Dân tộc học - 2006 - S1-S6
Phụ đề: Tạp chí nhân học - Dân tộc học
Tác giả: Dân tộc học
Ký hiệu Tác giả: DTH
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2006/1-6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0005922
Nhà Xuất bản: Viện dân tộc học
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 81
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích