Philosophie Grecque - Les présocratiques
Tác giả: Philosophie
Ký hiệu Tác giả: PHIL
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060253
Nhà Xuất bản: France Loisirs
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 408
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích