Je le ressusciterai au dernier jour - La singularité de l'espérance chrétienne
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 234.2 - Chuyên đề về đức tin và đức cậy
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060608
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích