Pecado Original y Poligenismo
Tác giả: J. Salguero
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060766
Nhà Xuất bản: Ope, Guadalajara Espana
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0073736
Nhà Xuất bản: Ope, Guadalajara Espana
Năm Xuất bản: 1971
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có