Teologia spirituale
Tác giả: Charles André Bernard
Ký hiệu Tác giả: BE-C
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060796
Nhà Xuất bản: Paoline, Roma
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 544
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích