L'Église en Prière - Introduction à la Liturgie
Tác giả: L'église en prière, A. G. Martimort
Ký hiệu Tác giả: EGLI
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Litu/1961
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060850
Nhà Xuất bản: Desclée & Cie
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 918
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Tham khảo
Mã số: 215OP0086435
Nhà Xuất bản: Desclée & Cie
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 918
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích