Santa Sede e Croazia - Venti anni di rapporti diplomatici (1992 - 2012)
Tác giả: Santa
Ký hiệu Tác giả: SAN
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060899
Nhà Xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 122
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích