Ministéres et charges Ecclésiales des Baptisés
Tác giả: Ministéres
Ký hiệu Tác giả: MIN
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0060962
Nhà Xuất bản: Indica, Paris
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 24
Số trang: 72
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích