Xã hội học - 2006 - S1-S4
Phụ đề: Nguyệt san Xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2006/93-96
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006065
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 128
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích