Giovanni Paolo II Visita l'Angelicum
Tác giả: Univ. San Tommaso d'Aquino
Ký hiệu Tác giả: UNI
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061087
Nhà Xuất bản: Univ. San Tommaso d'Aquino, Roma
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 52
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích