Il servizio di Pietro
Tác giả: Servizio
Ký hiệu Tác giả: SER
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061356
Nhà Xuất bản: Elle Di Ci, Torino
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 19
Số trang: 198
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích