La vita Spirituale
Tác giả: Ciro Bova
Ký hiệu Tác giả: BO-C
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061362
Nhà Xuất bản: Editrice Domenicana Italiana
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích