Thông tin khoa học xã hội - 2009 - S313-318
Phụ đề: Nguyệt san Xã hội học
Tác giả: Thông tin khoa học xã hội
Ký hiệu Tác giả: TTKH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2009/S313-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006100
Nhà Xuất bản: Viện thông tin khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích