The psalms
Tác giả: Leopold Sabourin, sj
Ký hiệu Tác giả: SA-L
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061536
Khổ sách: 21
Số trang: 450
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích