Theology of Ministry
Tác giả: Thomas F. O'Meara, op
Ký hiệu Tác giả: ME-T
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061820
Nhà Xuất bản: Paulist Press, New York
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 23
Số trang: 300
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích