Pius XI - A Close-Up
Tác giả: Cardinal Carlo Confalonieri
Ký hiệu Tác giả: CO-C
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061934
Nhà Xuất bản: The Benziger Sisters Pub.
Năm Xuất bản: 1975
Khổ sách: 21
Số trang: 330
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích