Jude - A pilgrimage to the Saint of last resort
Tác giả: Liz Trotta
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 226.092 - Các nhân vật trong Các Tin Mừng và Sách Công Vụ Tông Đồ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0061935
Nhà Xuất bản: HarpersanFrancisco
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 270
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích