Khoa học xã hội - 2008 - S113-116
Phụ đề: Tạp chí Xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2008/S113-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006186
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 100
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích