Giovanni Paolo II A Genova
Phụ đề: In visitapastorale 21-22 settem 1985
Tác giả: Giovanni Paolo II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0062345
Nhà Xuất bản: Genova
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 33
Số trang: 176
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích