L'église en prière - T.2: L'Eucharistie
Tác giả: L'église en prière, Robert Cabié
Ký hiệu Tác giả: EGLI
DDC: 260.01 - Phụng vụ Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Litu -T.2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0062558
Nhà Xuất bản: Desclée, Paris
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích