Spiritual Development - An Interdisciplinary Study
Tác giả: Daniel A. Helminiak
Ký hiệu Tác giả: HE-D
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0062762
Nhà Xuất bản: Yola University, Chicago
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 25
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích