L'Infallibilità
Tác giả: Hans Kung
Ký hiệu Tác giả: KU-H
DDC: 262.1 - Các viên chức trong Giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0062908
Nhà Xuất bản: Arnoldo Mondadori
Năm Xuất bản: 1977
Khổ sách: 20
Số trang: 416
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích