Tại sao các Quốc Gia thất bại
Tác giả: Daron Acemoglu
Ký hiệu Tác giả: AC-D
DDC: 904.4 - Những sự kiện và biến cố được sưu tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0063279
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 22
Số trang: 615
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích