Der Sinn Fur das Geheimnis - und das Hell-Dunkel des Geistes
Tác giả: R. Garrigou-Lagrange, O.P
Ký hiệu Tác giả: LA-R
DDC: 232 - Kitô học, Sứ mạng của Giáo Hội, thiên đàng Phục Sinh
Ngôn ngữ: Đức
Tập - số: 1937
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064036
Nhà Xuất bản: Verlegt bei Ferdinand Scho…
Năm Xuất bản: 1937
Khổ sách: 22
Số trang: 339
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích