Nghi thức xức dầu bệnh nhân và việc săn sóc họ theo mục vụ
Tác giả: Nghi thức
Ký hiệu Tác giả: NGH
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1974
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064086
Nhà Xuất bản: UB giám mục về phụng vụ
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080597
Nhà Xuất bản: UB giám mục về phụng vụ
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 18
Số trang: 222
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích